Tło

Współpraca

Obecnie Sarmatia Ventures nie prowadzi rekrutacji pracowników.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane sprzedażą aktywów znajdujących się w zakresie zainteresowań Sarmatia Ventures, w tym także patentów, licencji, know-how.

W przypadku oferowania nieruchomości do sprzedaży lub wspólnego zagospodarowania prosimy o przesłanie wypisu z księgi wieczystej. [pod dalszym tekstem link do instrukcji na podstronie sarvent.pl/renovea] Tu można znaleźć instrukcję uzyskania dostępu do dowolnej księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości w Polsce.

Zapraszamy do kontaktu osoby dysponujące wysokokalorycznymi odpadami, szczególnie odpadami niebezpiecznymi lub odpadami zawierającymi metale szlachetne (złom elektroniczny).

Zapraszamy do przesyłania CV ambitne i samodzielne osoby studiujące na kierunkach technicznych (specjalności: energetyka, przetwarzanie odpadów, materiałoznawstwo, termodynamika, kataliza, budowa maszyn) oraz na kierunkach zarządzanie/finanse (z ugruntowaną wiedzą z zakresu zarządzania projektami, tworzenia modeli finansowych) . Wybranym osobom mogą zostać zaproponowane praktyki lub staże w rzeczywistych projektach inwestycyjnych.