Tło

O spółce

Sarmatia Ventures to spółka zarządzająca projektami inwestycyjnymi w obszarze transakcji kapitałowych, nieruchomości, i wdrażania innowacyjnych technologii, przede wszystkim technologii stosowanych w energetyce i przetwarzaniu odpadów, oraz zarządzająca działalnością operacyjną spółek portfelowych. Sarmatia Ventures pośredniczy także w w operacjach handlowych, w tym międzynarodowych.

Sarmatia Ventures korzysta z wieloletniego dorobku jej partnerów zdobytego w bankowości inwestycyjnej przy transakcjach o wartościach wielu miliardów złotych, w tym dotyczących spółek z indeksu WIG20 warszawskiej giełdy.

Sarmatia Ventures w rozwoju zamierza m.in. korzystać z potencjału ludzi zamieszkujących obszar legendarnej Sarmatii – bogatego kraju pomiędzy wschodem i zachodem – przedsiębiorców z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i płd. Rosji czujących więź narodową z Polską, jak i studentów coraz liczniej przybywających do Polski z tych krajów.

Otwarcie się na obszar dawnej Sarmatii jest efektem planowanego przeprowadzenia przez ten obszar Nowego Jedwabnego Szlaku – korytarza transportowego łączącego Chiny z Europą. Kontakty gospodarcze z Chinami, podobnie jak przed wiekami, stały się źródłem ogromnym zysków, i wpływają na zmianę tradycyjnych relacji pomiędzy państwami i narodami. Nowy Jedwabny Szlak i ogromne inwestycje wymagane dla jego utworzenia daje nowe szanse przedsiębiorcom na rozwój, z których Sarmatia Ventures zamierza skorzystać.

 • więcej

  Umiejętne wykorzystane położenia geograficznego na granicy cywilizacji łacińskiej, i wschodnich, pozwoliło Polsce stać się w 15 i 16 wieku jednym z najbogatszych i najsilniejszych państw na świecie. Przez Polskę prowadziły szlaki handlowe z zachodu Europy do środkowej Azji a dalej do Chin – centrum kulturalnego i technologicznego ówczesnego świata.

  Czerpanie z dorobku przenikających się cywilizacji, oraz zyski płynące z handlu międzynarodowego pozwoliły stworzyć z Polski silne państwo, w którym pod jedną koroną zgodnie żyli ludzie wielu narodowości. Wiele lat pokoju, oraz zamożność państwa i jego mieszkańców pozwoliły stworzyć idee nowoczesnego ustroju republikańskiego, z wielonarodowym i wielokulturowym społeczeństwem identyfikującym się z jednym wspólnym państwem.

  Z biegiem czasu główne szlaki handlowe przeniosły się na morza i oceany. Centrum gospodarcze, technologiczne i kulturalne przeniosło się do zachodniej Europy oraz północnej Ameryki. Polska, podobnie jak Chiny, zbyt późno zareagowała na te zjawiska, a skutki tych zaniedbań okazały się tragiczne dla społeczeństw zamieszkujących te dumne państwa.

  Obecnie Chiny odzyskują pozycję gospodarczą i kulturową, jaką miały w okresie świetności. Oparcie rozwoju gospodarczego o szerokie wykorzystanie istniejących zaawansowanych technologii, i o dalszy ich rozwój, pozwoliło zamienić kraj taniej siły roboczej w kraj realizujący politykę ekspansji politycznej, gospodarczej i kulturowej.

  Jednym z narzędzi chińskiej ekspansji zmniejszającej uzależnienie chińskiej wymiany handlowej od dostępu do szlaków morskich kontrolowanych przez kraje rywalizujące z Chinami, jest projekt Nowego Jedwabnego Szlaku wiodącego z Chin do Europy, w którym Polska ma kluczowe znaczenie dla jednej z kilku jego tras. Sarmatia Ventures zamierza wykorzystać możliwości pojawiające się dzięki temu szlakowi, w szczególności współpracując z chińskimi instytucjami finansowymi oraz z Polakami licznie zamieszkującymi państwa, przez które prowadzić będzie szlak.

  „Zobacz raport Ośrodka Studiów Wschodnich”

Możliwości, jakie daje idea Nowego Jedwabnego Szlaku, należy oceniać łącznie z faktami wejścia w życie umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską, oraz z wycofaniem sankcji gospodarczych ciążących wiele lat nad Iranem – oba te państwa z ogromnym potencjałem gospodarczym leżą w strefie Nowego Jedwabnego szlaku.

Działalność Sarmatia Ventures jest stale wspierana przez silnych partnerów: instytucje finansowe, kancelarie prawne, specjalistów z zakresu technologii, budownictwa, rachunkowości, podatków, bezpieczeństwa.