Tło

Nieruchomości

Sarmatia Ventures ma doświadczenie w zarządzaniu projektami nieruchomościowymi, zarówno deweloperskimi (budynki mieszkalne i biurowe segmentu premium, w tym w budynkach zabytkowych), jak i predeweloperskimi obejmującymi duże obszary poprzemysłowe przeznaczone do rewitalizacji i przywrócenia im funkcji miejskich.

W ramach zainteresowania projektami inwestycyjnymi wskazanymi w części Trudne aktywa można wskazać trzy szczególnie istotne kategorie aktywów scharakteryzowane poniżej.

Kategoria pierwsza: działki przemysłowe, zarówno niezabudowane (czy też wymagające usunięcia zabudowy), jak i zabudowane halami, możliwe do wykorzystania do działalności polegającej na termicznym przetwarzaniu odpadów w technologii InnoKat. Lokalizacja takiej działki musi uwzględniać dojazd do niej tirów, ewentualnie posiadać bocznicę kolejowa, oraz możliwość wprowadzenia wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej.

Kategoria druga: nieruchomości poprzemysłowe, zanieczyszczone, w szczególności substancjami niebezpiecznymi (w tym także mogilniki), o lokalizacji atrakcyjnej dla zagospodarowania komercyjnego po oczyszczeniu gruntu. Jako tego rodzaju nieruchomości można uznać także hałdy, osadniki mułu węglowego, osadniki z produkcji chemicznej (organicznej) itp.

Kategoria trzecia: domy mieszkalne jednorodzinne lub kilkulokalowe, w tym tzw. siedliska, oraz budynki zabytkowe takie jak dwory, małe pałace, spichrze, kuźnie, młyny itp., a także działki budowlane z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lub kilkurodzinne – spełniające co najmniej kilka z kryteriów:

  • makro lokalizacja w województwach warmińsko-mazurski, podlaskim, świętokrzyskim, dolnośląskim,,lub bliskie okolice Warszawy,
  • stan techniczny wymagający remontu, modernizacji, adaptacji, przebudowy,
  • mikrolokalizacja w zielonej okolicy, w oddaleniu od innych zabudowań, we wsi turystycznej, na dużej działce, w otoczeniu starodrzewa, bez przykrego sąsiedztwa zakładów przemysłowych, bloków mieszkalnych, supermarketów, itp.
  • atrakcyjna cena adekwatna do stanu technicznego, lub wynikająca np. z trudnej sytuacji prawnej (postępowanie spadkowe, postępowanie rozwodowe, obciążenie hipotekami, egzekucja komornicza, spory pomiędzy współwłaścicielami,itp.).

Sarmatia Ventures zainteresowana jest budynkami bez względu na ich wiek, i walory architektoniczne, także tzw. kostkami PRL oraz budynkami zbudowanymi z przeznaczeniem przemysłowym. Zniszczony, opuszczony, niefunkcjonalny, brzydki – ale atrakcyjnie zlokalizowany budynek, poddany rewitalizacji, renowacji, a także adaptacji do nowych potrzeb, może uzyskać atrakcyjny wygląd i znacznie zwiększyć wartość rynkową. Tym niemniej to architektura budynków historycznych, powstałych przed 1945 r., jest dla Sarmatia Ventures wartością szczególnie poszukiwaną. Potraktowanie takich budynków ze szczególną wrażliwością dla ich pierwotnej koncepcji estetycznej pozwala po modernizacji przywrócić im należne miejsce pomiędzy nieruchomościami o najwyższej wartości.